Saturday, March 24, 2012

 *          *   
*     *     *
  *        *
       *
~  Nabi MuHammad S.A.W bersabda
            Darjat orang yang berjuang dijalan Allah lebih utama daripada sembahyang dirumah selama      
            tujuh puluh tahun .
            Diriwayatkan oleh Tarmizi ~

No comments:

Post a Comment