Friday, March 30, 2012

 ZIKR ..@@
"untuk mentarbiyah hati, bukanlah satu perkara yang mudah. Hati kita amat mudah cenderung kepada kemaksiatan dan dosa. Apabila hati sudah dikuasai oleh syaitan, maka mata terus melihat kepada yang diharamkan, tangan terus bergerak ke arah perkara yang haram dan anggota-anggota yang lain. Hati yang paling mudah dikuasai oleh syaitan ialah hati yang lalai, iaitu hati yang tidak disibukkan dengan aktiviti yang berfaedah. Saya tidak menyatakan zikir adalah satu-satunya jalan untuk menyibukkan hati, akan tetapi tidak menafikannya. Hal ini kerana, terdapat sebahagian manusia yang tidak cenderung untuk menginfakkan sedikit masa untuk berzikir, maka cukup dengan menyibukkan diri dengan aktiviti yang berfaedah.InsyaAllah segala tindak-tanduk seharian kita dalam ketaatan kepada Allah" .Ana Akhukum FILLAH,lirroji 'afwul Bari..Ibn Saidina Abi Bakr Al Husofi Al Syazuli
   ~ penaIslam~

No comments:

Post a Comment